Friday, January 11, 2013

PELAN KEDUDUKAN KELAS SEMASA HARI TERBUKA KALI PERTAMA

Berikut adalah kedudukan kelas (tahun 2012) untuk PROGRAM HARI TERBUKA 2013 KALI PERTAMA. Sila kenalpasti kedudukan kelas kamu dan terus pergi ke tempat yang telah ditetapkan bersama ibu bapa pada hari Sabtu, 12 hb. Januari 2013. Datanglah beramai-ramai, masuk adalah percuma.

For the First Open Day Programme 2013, the location of the classes for 2012 is shown in the plan below. Please identify the classroom that you have to go to with your parents on Saturday, 12th January 2013. Come one, come all.

Please click to enlarge.