Tuesday, January 1, 2013

STREAMING KELAS UNTUK TINGKATAN PERALIHAN (2012) KE TINGKATAN 1 (2013)

Kelas-kelas tingkatan 1 yang telah ditetapkan adalah kelas sementara sahaja. Mungkin akan berlaku perubahan kelas pada minggu kedua.

PERALIHAN 1


PERALIHAN 2